Пошук

Громадські слухання

Розпорядження сільськогог голови "Про внесення змін до розпорядження сільського голови від 20.07.2017 № 133 «Про організацію та проведення загальних громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  у проекті «Створення освітнього округу, опорного закладу та його філій» на території Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області»

Розпорядження сільського голови "Про організацію та проведення загальних громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  у проекті «Створення освітнього округу, опорного закладу та його філій» на території Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області"

Інформаційні матеріали щодо громадських слухань за темою "Створення освітнього округу, опорного закладу та його філій"

Фото без опису

УКРАЇНА

БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

06 липня  2017  року                                                                                        №  06

с. Біленьке

 

Про затвердження Положення про громадські слухання на території населених пунктів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області

 

         Керуючись статями 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння територіальній громаді у здійсненні права на проведення громадських слухань та  забезпечення належних умов для здійснення адміністративних послуг населенню,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про громадські слухання на території населених пунктів Біленьківської  сільської ради Запорізького району Запорізької області згідно додатку № 1 до цього рішення.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 

 

Секретар сільської ради                                                      К. В. Печуріна

 

 

 

Проект вносить:

Секретар сільської ради                                                                                         К. В. Печуріна

 

Аркуш погодження додається

 

Аркуш погодження

до проекту рішення «Про затвердження Положення про громадські слухання на території населених пунктів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області»

 

Десятої позачергової сесії  Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області восьмого скликання

від  „06” липня 2017 р.

Виконавець:

  

Секретар сільської ради                                                      К. В. Печуріна

                                                                                                                             «__» ____________ 2017 р.

 

                                                                                                                                                              

Погоджено:

Заступник сільського голови з фінансово-

економячних, земельних та житлово-

комунальних питань                                                                                                    А. М. Кришталь                                                                                                                                                                                                                                                                    «__» ____________ 2017 р.

                                                                             

                                                                                        

Заступник сільського голови з

гуманітарних питань                                                                                                   М. В. Нотанова                                                                                                                                                 «__» ____________ 2017 р.

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету

Біленьківської сільської ради                                                                                      Т. О. Цибульська                                                                                                                                                            «__» ____________ 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                       

до Рішення десятої позачергової                                                                                                                     сесії Біленьківської сільської ради                                                                                                    № 06 від 06.07.2017 року

                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

Рішенням десятої позачергової                                                                                                                     

сесії Біленьківської сільської ради                                                                                                

                                                                                              № 06  від 06.07.2017 року

Секретар сільської ради

 ___________ К. В. Печуріна

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БІЛЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення про громадські слухання на території населених пунктів Біленьківської сільської ради  (далі – Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування жителів територіальної громади та їх посадовими особами.

Стаття 1. Визначення термінів

1.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

громадські слухання – це форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, що передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, згідно з якими члени територіальної  громади мають право зустрічатися з депутатами сільської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції до управлінських рішень, які стосуються територіальної громади;

органи місцевого самоврядування територіальної громади – Біленьківська сільська рада та її виконавчі органи;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території територіальної громади, для вирішення завдань, передбачених чинним законодавством;

принцип мовчазної згоди – принцип, відповідно до якого суб’єкт ініціювання громадських слухань набуває право проведення громадських слухань без отримання від уповноваженого органу публічної влади відповідного розпорядження (рішення) про проведення громадських слухань за умови, якщо суб’єктом ініціювання було виконано в повному обсязі всі необхідні процедури, передбачені даним Положенням, але у встановлений цим Положенням строк таке розпорядження не було прийнято або направлено суб’єкту ініціювання.

Стаття 2. Основні принципи проведення громадських слухань

 2.1. Громадські слухання проводяться  на основі принципів добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

2.2. Право на участь у громадських слуханнях із ухвальним голосом має кожен член громади, наділений виборчим правом, що на законних підставах постійно проживає на території, в межах якої проводяться слухання. Усі інші особи можуть брати в них участь з правом дорадчого голосу.

2.3. Інформація (в т. ч. копії документів), пов’язана з підготовкою, проведенням громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування, прийняті за їх результатами, розміщуються на офіційному сайті ЛБіленьківської сільської ради та доводяться до відома членів об’єднаної територіальної  громади через ЗМІ, розповсюдження оголошень в громадських місцях.

2.4. Порядок організації та проведення громадських слухань на території населених пунктів Біленьківської сільської ради  регулюється чинним законодавством України та цим Положенням. Обов’язкові громадські слухання з питань, що передбачені актами законодавства, проводяться згідно із нормами вказаних актів і даним Положенням у межах, що не суперечать цим актам.

Стаття 3. Мета громадських слухань

3.1. Метою громадських слухань є захист прав, реалізація свобод та законних інтересів членів територіальної   громади через їх безпосередню участь та участь їх інститутів у прийнятті управлінських рішень, які стосуються  територіальної  громади.

3.2. Завданнями громадських слухань є:

- залучення мешканців територіальної громади в прийнятті управлінських рішень, які стосуються громади;

- підвищення рівня інформованості членів територіальної громади стосовно того, що зробили, роблять або збираються зробити на території громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи;

- забезпечення зворотного зв’язку у вигляді громадської оцінки діяльності депутатів Біленьківської сільської ради, виконавчих органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

- підвищення соціальної обґрунтованості рішень сільської ради, її виконавчих органів, актів сільського  голови та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування на стадіях їх підготовки, прийняття і впровадження, упередження негативних соціальних наслідків цих актів;

- вивчення суспільної думки членів територіальної громади з метою її подальшого врахування у діяльності органів місцевого самоврядування;

- зближення різних поглядів, групових інтересів членів територіальної громади і розв’язання та попередження завдяки цьому суспільних конфліктів;

- підвищення рівня суспільної довіри між владою і громадою у процесі їхньої взаємодії та більш ефективне вирішення завдяки цьому пріоритетних соціальних та інших проблем територіальної громади тощо.

Стаття 4. Предмет громадських слухань

4.1. На громадські слухання може бути винесено будь-яке питання місцевого значення, яке не суперечить Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 5. Види громадських слухань

5.1. Відповідно до масштабу території, в межах якої проводяться громадські слухання, і кола осіб, інтереси яких вони зачіпають, слухання можуть бути двох видів:

загальні (у межах території Біленьківської сільської ради) – з питань, які зачіпають інтереси членів усієї територіальної громади;

місцеві (у межах окремого населеного пункту) – з питань, які зачіпають інтереси мешканців відповідної території.

5.2. Громадські слухання можуть проводитись як обов’язкові або як ініціативні. У першому випадку громадські слухання проводяться з питань та у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України. З питань, щодо яких у чинному законодавстві України не міститься прямої вимоги стосовно проведення громадських слухань, можуть проводитись ініціативні громадські слухання.

5.3. Участь в громадських слуханнях є обов’язковою для їх ініціаторів, авторів проектів актів, що виносяться на громадські слухання, представників профільних органів сільської ради, які є відповідальними за вирішення питань, що виносяться на обговорення.

5.4. Неявка осіб, вказаних в п.5.3. цього Положення, не перешкоджає проведенню громадських слухань.

5.5. Рішення, прийняті учасниками громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування та носять рекомендаційний характер.

5.6. Громадські слухання певного виду можуть відбутися не раніше трьох місяців від попередніх слухань, проведених з того ж самого питання. Громадські слухання з одного питання можуть проводитись у декілька етапів.

 

Розділ 2. ІНІЦІЮВАННЯ, ЗБІР ПІДПИСІВ, РЕЄСТРАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 6. Суб’єкти ініціювання громадських слухань

6.1. Суб’єктами ініціювання громадських слухань можуть бути:

- сільський голова;

- постійна комісія сільської ради;

- група депутатів сільської ради кількістю не менше за мінімальний чисельний склад постійної комісії сільської ради;

- виконавчий орган сільської ради (у сфері компетенції цього органу);

- орган самоорганізації населення – в межах території його діяльності;

- ініціативна група членів територіальної громади або її частини (села, вулиці, будинку тощо) у кількості осіб, визначених цим Положенням;

- інститути громадянського суспільства.

Стаття 7. Повідомлення про ініціювання громадських слухань

7.1. Громадські слухання, ініціатором проведення яких є сільський голова, оголошуються безпосередньо шляхом прийняття відповідного розпорядчого документа (розпорядження, рішення) із додержанням вимог п. 10.1 цього Положення.

7.2. В разі ініціювання проведення громадських слухань іншими суб’єктами, вони повинні офіційно повідомити про це сільського голову. Форми відповідних повідомлень наведені у додатку 1  до цього Положення.

7.3. У повідомленні про ініціювання громадських слухань зазначається:

- вид громадських слухань;

- тема (проблема, проект акта органу влади та інше), що пропонується до розгляду;

- питання, що виносяться на обговорення;

- дата, час та місце проведення громадських слухань;

- прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора або ініціативну групу проведення громадських слухань;

- склад депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, що запрошуються на слухання;

- список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки та проведення громадських слухань.

7.4. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань додаються:

- від постійної комісії сільської ради – рішення комісії у вигляді витягу з протоколу її засідання;

- від групи депутатів сільської ради – колективне депутатське звернення, підписане усіма членами цієї групи;

- від виконавчого органу сільської ради – лист керівника відповідного органу з обґрунтуванням необхідності проведення громадських слухань;

- від органу самоорганізації населення – протокол засідання органу самоорганізації населення, підписаний головуючим та секретарем засідання;

- від ініціативної групи членів територіальної громади – колективне звернення, підписане усіма її членами, але не менше: 15 (п’ятнадцяти) – для місцевих слухань на рівні вулиці; 75 (сімдесяти п’яти) – для місцевих слухань на рівні села; 150 (ста п’ятдесяти)  – для загальних громадських слухань (форма звернення наведена в додатку 1);

- від інститутів громадянського суспільства – колективне звернення, підписане представниками керівних органів не менш як 10 (десяти) інститутів громадянського суспільства.

7.5. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань також можуть додаватись інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Стаття 8. Реєстрація ініціативи та прийняття рішення щодо проведення громадських слухань

8.1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, оформлені відповідно до вимог пунктів 7.3 і 7.4 цього Положення, подається на ім’я біленьківського сільского голови й має бути зареєстроване у Біленьківській сільській раді.

8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації письмового звернення на ім’я сільського голови з ініціативою щодо проведення громадських слухань приймається одне з таких рішень:

- видати розпорядження сільського голови про підготовку і проведення громадських слухань;

- повідомити ініціатора громадських слухань про необхідність усунення недоліків, пов’язаних із неналежним оформленням повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, недостатньою кількістю підписів на підтримку проведення громадських слухань, неповним заповненням підписних листів тощо, і приведення пакету документів у відповідність до вимог цього Положення;

- запропонувати ініціаторам громадських слухань змінити час, місце проведення громадських слухань з обґрунтуванням такої пропозиції (яка має рекомендаційний характер);

- відмовити у проведенні громадських слухань із зазначенням причини цієї відмови.

Про прийняте рішення ініціаторів громадських слухань повинні повідомляються  письмово не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня реєстрації письмового звернення щодо проведення громадських слухань.

8.3. Звернення може бути доопрацьоване ініціаторами громадських слухань і подане повторно сільському голові протягом десяти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

8.4. У разі доопрацювання ініціаторами свого письмового звернення і відповідного комплекту документів і повторного подання на реєстрацію відлік встановленого строку здійснюється з моменту реєстрації подання остаточного варіанту письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

8.5. Якщо протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту реєстрації письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань сільським  головою не прийнято відповідне розпорядження про проведення громадських слухань чи рішення про відмову у проведенні громадських слухань або ініціаторів не повідомлено про необхідність усунення недоліків відповідно до п. 8.2 цього Положення, то громадські слухання проводяться їх ініціаторами за принципом «мовчазної згоди» з дотриманням вимог цього Положення.

8.6. Місцеві громадські слухання з питань місцевого значення, які потребують термінового втручання членів громади, можуть проводитись за принципом «мовчазної згоди» без очікування 10 робочих днів, передбачених у п. 8.2. Необхідність термінового проведення громадських слухань має бути обґрунтована в заяві про проведення громадських слухань та у відповідних протоколах ініціаторів.

 

Розділ 3.ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ  ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 9. Загальні питання підготовки  і проведення громадських слухань

9.1.Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки на свою діяльність до моменту видання сільським головою розпорядження щодо проведення громадських слухань.

9.2. У розпорядженні сільського голови про проведення громадських слухань мають міститись такі дані:

- вид громадських слухань;

- дата, місце та час їх проведення;

- тема громадських слухань;

- питання, що виносяться на обговорення;

- інформацію про ініціатора проведення громадських слухань;

- перелік виконавчих органів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за своєчасну та якісну підготовку і проведення громадських слухань;

- відомості щодо осіб, які запрошуються на слухання;

- календарний план підготовки та проведення слухань (за необхідності);

- склад організаційного комітету з підготовки слухань;

- створення експертних груп із проблем, що пропонується розглянути на громадських слуханнях (за необхідності);

- дата, місце та час попереднього ознайомлення з матеріалами громадських слухань, у т.ч. у приміщенні сільської ради.

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

10.1. Загальні громадські слухання повинні бути призначені на дату, що не перевищує 15 календарних днів, а місцеві – 10 календарних днів від дати видання розпорядження сільського голови про підготовку та проведення громадських слухань.

10.2. Органи місцевого самоврядування забезпечують приміщення для проведення громадських слухань, його технічне оснащення, у тому числі звукопідсилювальною апаратурою, запрошення представників органів місцевого самоврядування.

10.3. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок сільського бюджету, крім випадків їхнього проведення за принципом мовчазної згоди.

10.4. Якщо громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди», то ініціатор самостійно визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє сільського голову. У цьому разі ініціатор самостійно здійснює всі видатки з підготовки та проведення громадських слухань.

10.5. У разі, якщо загальні слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди", вони мають бути призначені на дату, яка не перевищує 45 робочих днів, а місцеві – 30 робочих днів з моменту реєстрації письмового звернення з ініціативою про проведення слухань.

10.6. Громадські слухання призначаються у придатному за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території територіальної громади.

Стаття 11. Інформування територіальної громади про проведення громадських слухань

11.1. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, саме звернення та всі подані матеріали, розміщуються на офіційному сайті Біленьківської сільської ради протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації без доступу до інформації, яка містить персональні дані громадян.

11.2. Інформація на офіційному сайті Біленьківської сільської ради про стан розгляду письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань у разі внесення в нього змін і доповнень оновлюється.

11.3 Розпорядження сільського голови про підготовку та проведення громадських слухань у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня його підписання розміщується на офіційному сайті Біленьківської  сільської ради та у той же термін надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету та експертної групи (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

11.4. Розпорядження сільського голови про підготовку та проведення громадських слухань  розміщується на сайті Біленьківської сільської ради та/або в ЗМІ, поширюватися будь-якими іншими доступними засобами з метою ознайомлення з ним мешканців.

Стаття 12. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

12.1. За необхідності для організації проведення громадських слухань розпорядженням сільського голови створюється організаційний комітет, до складу якого включаються ініціатори громадських слухань, депутати сільської ради, посадові особи її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці та спеціалісти з тематики громадських слухань, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з предметом громадських слухань.

 

Розділ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Стаття 13. Учасники громадських слухань

13.1. У громадських слуханнях беруть участь всі бажаючі. Право голосу мають учасники громадських слухань, які зареєстровані на території Біленьківської сільської ради, в межах якої проводяться слухання.

13.2. До участі у громадських слуханнях можуть бути запрошені: народні депутати України, депутати Запоізької обласної ради, депутати Запорізької районної ради, депутати Біленьківської сільської ради, представники партій, рухів, інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення; керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Біленьківської сільської ради, які надають соціальні, житлово-комунальні та інші послуги населенню; експерти, фахівці, спеціалісти з питань, що є предметом громадських слухань; представники засобів масової інформації та інші.

Стаття 14. Реєстрація учасників громадських слухань

14.1. Перед початком громадських слухань представниками організаційного комітету, а у разі проведення слухань за принципом мовчазної згоди - представниками ініціативної групи, проводиться реєстрація їх учасників.

14.2.У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце проживання кожного учасника, що завіряються його підписом, який одночасно підтверджує цим згоду на оприлюднення його персональних даних. 

Стаття 15. Право голосу на громадських слуханнях

15.1. Право голосу на громадських слуханнях, що проводяться у межах території Біленьківської сільської ради, мають члени територіальної громади, наділені виборчим правом, які на законних підставах зареєстровані на території громади, у межах якої проводяться слухання, та зареєструвались для участі в громадських слуханнях згідно з вимогами цього Положення.

Стаття 16. Початок та робочі органи громадських слухань

16.1. Відкриває громадські слухання та головує на них голова організаційного комітету або ініціативної групи. Не може головувати на громадських слуханнях депутат чи посадова особа, звіт про роботу яких розглядається, або підпорядковані їм посадові особи.

16.2. Головуючий керує процесом проведення громадських слухань. Якщо він неналежним чином виконує функції головуючого, зловживає своїми правами, учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового головуючого. 

Стаття 17. Порядок ведення громадських слухань

17.1. Після формування робочих органів громадських слухань затверджується порядок денний, до якого вносяться питання, попередньо зазначені у розпорядженні сільського голови або у рішенні ініціативної групи (у разі проведення слухань за принципом «мовчазної згоди»).

17.2. Кожен учасник громадських слухань має право під час слухань подати пропозиції стосовно питань, що обговорюються, висловити зауваження, поставити усне чи письмове запитання. На вимогу учасника громадських слухань, що подає пропозицію, вона повинна бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

17.3. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного.

Стаття 18. Порядок проведення громадських слухань

18.1. Головуючий по черзі надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Втім виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватись інакше, ніж у порядку, визначеному цією статтею.

18.2. Під час громадських слухань всі виступаючі з місця мають представлятися, називаючи своє прізвище, ім’я, по батькові та організацію, яку представляють (за наявності такої), для внесення у протокол. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань.

18.3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та порядку проведення громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню.

18.4. У разі порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів учасники громадських слухань більшістю голосів можуть прийняти рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання, у тому числі за допомогою правоохоронних органів.

Стаття 19. Висвітлення ходу громадських слухань

19.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи організовувати веб-трансляцію громадських слухань, не заважаючи їхньому проведенню.

19.2. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію громадських слухань.

Стаття 20. Прийняття рішення громадських слухань

20.1. За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, рішення приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих учасників громадських слухань з правом голосу.

20.2. Запитання, звернення та пропозиції, які в ході громадських слухань надійшли у письмовій формі від учасників, направляються організаторами та ініціаторами громадських слухань на розгляд і реагування депутатам, органам і посадовим особам, яким вони були адресовані.

20.3. Рішення, прийняті на громадських слуханнях з порушенням встановленої процедури, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Неправомочність громадських слухань

21.1. Громадські слухання вважаються такими, що не відбулися у разі недотримання вимог статті  11 цього Положення або порушення вимог законодавства України під час їх проведення.

 

Розділ 5. ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ТА ВРАХУВАННЯ ЇХ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Стаття 22. Протокол та резолюція громадських слухань

22.1. Хід громадських слухань фіксується у протоколі, який повинен містити:

- тему, час та місце проведення громадських слухань;

- загальну кількість зареєстрованих учасників громадських слухань;

- прізвища, імена, по батькові, найменування посад посадових осіб, що присутні на громадських слуханнях;

- дату, номер розпорядження сільського голови про проведення громадських слухань (у разі його видання);

- порядок денний громадських слухань;

- основні тези виступів осіб;

- порушені питання та внесені пропозиції;

- резолюцію громадських слухань.

 22.2. До протоколу, крім іншого, додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на слуханнях та подані учасниками до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення у письмовій формі. Внесення пропозиції до протоколу громадських слухань здійснюється за умови озвучення змісту цієї пропозиції на громадських слуханнях та надання її секретарю громадських слухань у письмовій формі.

22.3. Підсумкове рішення громадських слухань може оформлюватись у вигляді рішення або резолюції, до яких можуть долучатись звернення та рекомендації.

22.4. Під час громадських слухань їх учасники за погодженням з головуючим можуть оприлюднювати колективні звернення з питань, що винесені на обговорення. Ці матеріали також долучаються до протоколу слухань.

22.5. Протокол громадських слухань має бути деталізованим і містити усі основні аспекти питань, що розглядались. До протоколу додається список учасників громадських слухань, що були зареєстровані на громадських слуханнях, та інші необхідні документи.

22.6. Протокол громадських слухань оформлюється у трьох примірниках не пізніше 10 днів після проведення громадських слухань, кожний з яких підписується головуючим та секретарем (членами секретаріату). Один примірник надається сільському голові; другий примірник ініціаторові; третій –  розміщується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань та на офіційному сайті Біленьківської сільської ради.

Стаття 23. Врахування органами місцевого самоврядування рішення громадських слухань

23.1. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування за участі ініціаторів громадських слухань з правом їхнього виступу при розгляді наданих пропозицій.

23.2. Протягом 10 днів з моменту надходження до сільської ради протоколу громадських слухань секретар ради готує проект розпорядження сільського голови щодо утворення робочої групи з опрацювання пропозицій громадських слухань та підготовки їх розгляду сільською радою.

23.3. За підсумками розгляду матеріалів громадських слухань робоча група за участю ініціаторів громадських слухань розглядає надані пропозиції та протягом двох тижнів готує один з трьох варіантів висновку щодо реалізації рекомендацій громадських слухань:

-  реалізувати пропозиції громадських слухань у повному обсязі;

- реалізувати пропозиції громадських слухань частково (вказати, у якій частині);

- визнати неможливим або недоцільним реалізацію пропозицій громадських слухань із зазначенням причин такого висновку.

23.4. Про результати попереднього розгляду рекомендацій громадських слухань їх ініціаторам офіційно повідомляється листом за підписом сільського голови.

23.5. Ініціатори громадських слухань можуть оскаржити до сільського голови рішення створеної робочої групи, яким реалізація пропозицій громадських слухань була визнана неможливою або недоцільною.

23.6. Проект рішення сільської ради, за необхідністю підготовлений робочою групою за результатами громадських слухань, у встановленому порядку виноситься на розгляд сільської ради.

23.7. Під час розгляду проекту рішення на сесії сільської ради уповноважена особа ініціативної групи має право на співдоповідь з цього питання та участь у його подальшому обговоренні.

23.8. Рішення сільської ради з питання, що було предметом громадських слухань, підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Біленьківської сільської ради і надається уповноваженій особі ініціаторів громадських слухань.

23.9. Відповіді на запитання і звернення та результати розгляду пропозицій, які надійшли в ході громадських слухань від їхніх учасників, окремо направляються організаторами та ініціаторами громадських слухань органам і посадовим особам, депутатам, яким вони адресовані на розгляд і реагування.

23.10. Відповіді на запитання і звернення, результати розгляду пропозицій, які за підсумками громадських слухань були окремо у письмовій формі направлені на розгляд і реагування відповідним органам і посадовим особам, депутатам, доводяться організаторами та ініціаторами слухань до авторів цих запитань, звернень і пропозицій, а також оприлюднюються у тому ж порядку, що й громадські слухання.

Стаття 24. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування за результатами розгляду протоколу та резолюції громадських слухань

24.1. Рішення органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб за результатами розгляду протоколу та резолюції громадських слухань протягом десяти робочих днів надсилається ініціаторам громадських слухань, розміщується на офіційному сайті Біленьківської сільської ради та оприлюднюється у ЗМІ. 

 

Розділ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

25.1. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб у зв’язку із реалізацією права членів територіальної громади на проведення громадських слухань можуть бути оскаржені членами територіальної громади відповідно до діючого законодавства України та вимог цього Положення.

Стаття 26. Доведення тексту Положення до відома членів територіальної громади та внесення змін в нього

26.1. Чинний текст Положення доводиться до відома членів територіальної громади, депутатів і посадових осіб виконавчих органів сільської  ради. З цією метою текст Положення про громадські слухання розміщується на офіційному сайті Біленьківської сільської ради, а також розміщується на інформаційному стенді у сільській раді. Застосовуються також інші заходи оприлюднення відповідно до потреб членів територіальної громади та умов, що існують у громаді.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      К. В. Печуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

Рекомендований зразок

 

Голові Біленьківської сільської

ради

_______________________________________________________

П.І.П/б заявника,

що мешкає за адресою:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону та (за наявності) електронної пошти

 

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 1 Закону України "Про звернення громадян", статті 8 Положення про громадські слухання на території населених пунктів Біленьківської  сільської ради Запорізького району Запорізької області просимо:

1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення (загальних, місцевих)  громадських слухань на тему (або з таких питань): __________________________________________________________________.

тема (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду

2. Запросити на громадські слухання: ________________________________.

П.І.П/б та посади посадових осіб

3. Призначити слухання на _________________________________________.

  дата, час та місце запланованих громадських слухань

4. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів __________________________________________________________________.

П.І.П/б та контактні дані  особи, уповноваженої представляти ініціатора

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, включивши до його складу наступних осіб:

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________.

список і контакти осіб, що могли б увійти в робочу групу по підготовці громадських слухань, якщо є необхідність її створення

6. Надати відповідь у письмовій формі, у порядку та строки, передбачені Положенням про громадські слухання  на території населених пунктів Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: __________________________________________________________________.

адреса для надання відповіді

 

До звернення додаються:

1. Список членів територіальної громади, що підписали це звернення (згідно з додатком до звернення);

2. Матеріали, що стосуються теми слухань (за наявності).

 

 

Дата                                   підпис                                        ім’я та прізвище

особи,  вказаної в заголовку

 

 

 Додаток до звернення

 

 Рекомендований зразок

 

Список членів територіальної громади*, що підписали колективне звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань на тему:

__________________________________________________________________

тема (проблема, питання, проект рішення та інше), що пропонується до розгляду, згідно з поданою заявою

 

 

 

 

 

 

* Підпис особи засвідчує її згоду на отримання та використання її персональних даних в межах, визначених чинним законодавством України

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               К. В. Печуріна

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь