Пошук

Громадське обговорення

Дата: 19.01.2018 12:10
Кількість переглядів: 813

               КЗ  "Центр культури, дозвілля та спорту" виносить на громадське обговорення проект "Програми розвитку клубної і бібліотечної справи, культурної спадщини на території Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2018 – 2020 роки". Зауваження, пропозиції та доповнення приймаються до 26.01.2018 року на електронну адресу: ckds.bilenke@ukr.net або за адресою КЗ "Центр культури, дозвілля та спорту"с. Біленьке, вул 30 грудня, 24.

 

 

ПРОЕКТ                          

«Затверджено»

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 РОЗВИТКУ КЛУБНОЇ

І БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ БІЛЕНЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

на 2018 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма розвитку клубної і бібліотечної справи, культурної спадщини та туристичної діяльності на території Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2018 рік (далі-Програма) розроблена з метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвитку культурного потенціалу громади, відродження українських та інших національних культур, мов, культурних традицій краю, створення сприятливих умов для розвитку етнічної культурної самобутності народів, що мешкають в громаді, створення умов для професійного мистецтва та народної творчості, естетичного та духовного виховання дітей та юнацтва.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту»,  «Про туризм», «Про музеї та музейну справу в Україні», «Про охорону культурної спадщини», основ законодавства про культуру, Постанови Верховної Ради України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки закладів культури в період економічної кризи» тощо.

Для досягнення пріоритетних цілей та завдань вкрай важливо оптимізувати умови функціонування об’єктів культурної інфраструктури громади, забезпечити збереження та відтворення культурних традицій краю, активізувати культурно-інформаційний обмін з іншими громадами та районами області.

 

II. АНАЛІЗ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Станом на 01.01.2018 року культурне обслуговування населення громади здійснюють: КЗ «Дитяча музична школа» (Біленьке) та КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту», що включає 4 сільські бібліотеки, 4 клубних заклади, в т.ч. 2 – сільські Будинки культури (Біленьке, Мар’ївка), 2 – сільські клуби (Канівське, Лисогірка).

У зв’язку з особливостями територіально-адміністративного устрою дана мережа культосвітніх закладів є оптимальною і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному обслуговуванні.

В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури Біленьківської громади, подолання негативних явищ та закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення громади, визначено основні пріоритети функціонування галузі. Водночас ці процеси не набули необхідного динамізму. Брак коштів та недостатньо опрацьовані механізми позабюджетних надходжень негативно позначаються на діяльності багатьох закладів і установ культури, гальмують процес підтримки народної творчості, яка визначає якісний рівень національної культури. Не вдалося повною мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази культури громади.

Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були осередками розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані та не мають необхідних технічних засобів і фінансового забезпечення.

Сьогодні клубні об’єднання захоплюють мільйони людей і вже тому представляють собою значущий факт, що потребує детального вивчення і пильної уваги громадськості. За розумної організації вони здатні сприяти вирішенню важливих соціально-політичних завдань, що стоять перед нашим народом.

Основу клубного об’єднання становить спільність людей на ґрунті таких інтересів, задоволення яких потребує спільних дій. Людина, що має інтерес до музики, філателістки, літератури та ін., може реалізувати його індивідуально: читати вдома книги, збирати марки, слухати музику. Такий спосіб задоволення інтересів не приведе до виникнення об’єднання Але якщо у людини є потреба в колективному прослуховуванні музики, в спільному переживанні емоціонального потрясіння, якщо вона хоче поділитися з ким-небудь радістю власного відкриття, обговорити з однодумцями прочитане, посперечатися на рахунок хвилюючих проблем, – тут їй на допомогу приходить клубне об’єднання.

У кожній країні створюються умови для художнього й естетичного розвитку дітей, для її творчої самореалізації в системі мистецтв (музика, живопис, хореографія, література) через велику кількість культурно-мистецьких гуртків, клубів, об’єднань.

На сьогоднішній день через нестачу фінансування та брак кадрів заклади культури не мають змоги розширити кількість гуртків, клубів та клубних об’єднань на чисельні прохання населення різних вікових категорій. А саме потреба в створенні клубів за інтересами (юридично-правовий, національних традицій, для господинь, тощо), мистецьких гуртків (фотостудія, театральний, живопису, вокальний, хоровий, інструментальний, декоративного мистецтва, хореографічний).

Питання збереження, популяризації фольклору, народного мистецтва набувають особливого значення, насамперед, у зв’язку з могутнім духовно-творчим потенціалом української традиційної культури та культур народів, які населяють нашу громаду, що є головним чинником морально-естетичного оздоровлення, збереження і розвитку української мови, відродження національної свідомості та духовності жителів громади, підґрунтям розвитку професійного мистецтва.

Для заохочення молоді традиційною культурою Програмою передбачено ряд заходів, які б залучали до участі дітей та молодь, мали в основі родинне виховання.

 

 

 

III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Програма розрахована на 2018 рік та визначає стратегію та практичні заходи щодо розв’язання основних проблем функціонування та розвитку галузі в громаді.

 

Метою програми є:

- забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей, збереження і примноження культурних надбань, створення умов для творчого розвитку особистості;

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження українських та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій краю;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, пропаганда кращих мистецьких надбань Біленьківської громади;

- проведення різноманітних культурних заходів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді у галузі літератури, театрального, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва;

- залучення до участі в культурно-масових заходах громадськості, трудових колективів підприємств, установ, організацій, приватних підприємств, шкільної молоді;

- забезпечення закладів культури високопрофесійними кадрами та збереження кадрового потенціалу культосвітніх працівників;

- сприяння розвитку туризму в громаді;

- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей), як основи національної культури.

 

Завданнями програми є:

 

- зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення закладів і установ культури новим обладнанням, технічною апаратурою, комплектами костюмів, інструментами, тощо;

- поповнення фондів масових бібліотек шляхом їх централізованого комплектування літературою, передплати на періодичні видання, використання Internet-ресурсів Мар’ївської сільської бібліотеки для створення мультимедійної бази бібліотеки;

- реорганізація та реформування сільських бібліотек (створення дитячого куточка, заміна книжкових полиць, осучаснення приміщення);

- створення та розвиток нових осередків народної творчості, творчих самодіяльних колективів;

- популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів;

- проведення навчальних семінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації працівників культури.

 

 

IV. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дасть змогу:

- дати поштовх позитивним зрушенням у сфері культури громади. Проведені заходи дозволять активізувати мистецьке життя, налагодити діалог між органами влади та інтелігенцією з метою духовного та національного відродження;

- виконання Програми покращить технічне оснащення установ культури сучасною світлозвуковою, підсилюючою апаратурою, музичними інструментами та забезпечить комп’ютеризацію закладів;

- забезпечити на території громади реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтва;

- створити максимально сприятливі умови розвитку аматорського мистецтва;

- забезпечить розвиток та популяризацію національної культури, національних звичаїв та обрядів;

- забезпечить клубну роботу більш прогресивними методиками;

- приведе матеріально-технічну базу закладів культури у відповідність до норм та вимог чинного законодавства;

- підвищить якість кадрового забезпечення закладів культури;

- підвищить виконавську майстерність художніх колективів;

- забезпечить сільські бібліотеки книгами, періодичними виданнями та іншими документами;

- залучить різні категорії населення до участі у фестивалях, конкурсах, культурно-мистецьких заходах різних рівнів;

- забезпечити координацію та інтеграцію зусиль  місцевих органів місцевого самоврядування, організацій та установ, спрямованих на зміцнення ролі галузі культури в житті суспільства та підвищити рівень забезпечення культурних потреб населення.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

           Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету. Фінансування Програми може здійснюватися з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

           Виконання Програми здійснює КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за участі органу місцевого самоврядування та КЗ «Дитяча музична школа».

Центр щороку, до 20 січня, готує звіти та відповідну інформацію про хід виконання Програми до сільської ради.

 

 

Додаток 1

Заходи Програми  розвитку клубної і бібліотечної справи, культурної спадщини  на території Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2018 – 2020 рр.

 

№ зп

Найменування заходу

Прогнозований обсяг фінансування, грн

Рік виконання

2018

2019

2020

І. Будівництво, реконструкція, ремонти установ культури та бібліотек

1.

Фарбування фасаду клубних установ:

 • Лисогірка
 • Біленьке
 • Мар’ївка

 

 

 

 •  

2.

Ремонт фасаду Канівського клубу

 

 

 •  

 

3.

Встановлення опалення в клубних установах:

 • Лисогірка
 • Канівске

 

 

150 000

130 000

 •  

 

 

4.

Ремонт опалення в Біленьківській бібліотеці

 

 •  

 

 

5.

Ремонт опалення в танцювальному залі Біленьківського Будинку культури

 

 •  

 

 

6.

Заміна дверей в клубних установах:

 • Біленьке – 2 шт
 • Канівське – 2 шт

 

 

14 000

12 000

 

 •  

 

7.

Ремонт стелі в Канівському музеї

50 000

 

 

 •  

8.

Ремонт стелі в глядацькому залі Лисогірського сільського клубу

30 000

 •  

 

 

9.

Реконструкція вуличної вбиральні в клубних установах:

 • Лисогірка
 • Канівське

 

 

5 000

5 000

 •  

 

 

10.

Відновлення водопостачання в Лисогірському сільському клубі

 

 

 •  

 

11.

Ремонт підлоги в Канівському сільському клубі

 

 

 •  

 

12.

Встановлення водосточки:

 • Біленьке
 • Канівське
 • Мар’ївка

 

 

 •  

 

13.

Встановлення пандусів та поручнів у клубних установах

 

 •  

 

 

14.

Ремонт кімнати за сценою та газової котельні в Мар’ївському сБК

 

 

 

 •  

15.

Ремонт коридору зі сходами на другий поверх в Мар’ївському сБК

 

 

 •  

 

16.

Виготовлення малих архітектурних форм для організації свят:

 • Будинок Діда Мороза (фотозона)
 • Великодній кошик
 • 3D дерев’яний пазл (квіти, машинки та ін.)
 • Фотозона-банер до дня Незалежності
 • Тантамареска

 

 

 

 

5 000

 

5 000

5 000

 

5 000

 

5 000

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 •  

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 •  

Всього коштів

 

ІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі

1.

Сприяння придбанню сценічних костюмів для аматорських колективів клубних установ:

 • Біленьке:

6 дитячих хлопчачих сорочок;

6 дитячих шароварів;

4 дорослі сорочки «Чорнобривці»

 • Канівське

4 дитячих сорочки «соняшник»

 • Лисогірка

4 дитячих сорочки «калина»

 • Мар’ївка

5 дитячих дівчачих сорочок

5 дитячих хлопчачих сорочок

 

 

 

 

 

6 400

 

 

 

2 000

 

2 000

 

2 500

2 500

 •  

 

 

2.

Придбання музичної апаратури:

- акустичні колонки:

 • Мар’ївка
 • Лисогірка

- бездротова мікрофонна система:

 • Мар’ївка
 • Лисогірка

- класична гітара:

 • Мар’ївка

 

 

7 000

7 000

 

 

 

5 000

5 000

 

2 500

 •  

 

 

3.

Ремонт музичних інструментів:

 • Біленьке (акустична колонка)
 • Мар’ївка (музичний центр)

 

1 500

 

1 500

 •  

 

 

4.

Придбання освітлювальної апаратури:

- відеопроектор:

 • Мар’ївка

- переносний екран:

 • Біленьке
 • Мар’ївка

 

 

 

8 000

 

2 500

2 500

 •  

 

 

5.

Придбання ноутбуку для Канівського сільського клубу

 

8 000

 

 •  

 

 

6.

Ремонт жорсткого диску ноутбуку (Лисогірка)

1 500

 

 •  

 

 

7.

Придбання МФУ:

 • Канівське

 

5 000

 

 •  

 

 

8.

Придбання кольорового МФУ:

 • Біленьке
 • Мар’ївка

 

6 000

6 000

 

 •  

 

 

 

 

 

9.

Ремонт МФУ (Біленьке)

1 500

 •  

 

 

10.

Придбання фотоапарату для Центру культури

4 100

 •  

 

 

Всього коштів

90 000

ІІІ. Організація дозвілля населення, збереження та відродження традиційної народної культури

1.

Загально-громадські свята:

«Свято Меланки» - січень

«Масляна» - лютий

«Мелодія двох сердець» - березень

«КВК» - квітень

«Свято Весни – Великдень» - квітень

«Міні-місс» - червень

«Купальська ніч», «Свято галушки» - липень

«День меду» - серпень

«Свято вулиці», «Свято печеної картоплі» - серпень-жовтень

«День сала» - вересень

«Парад квітів» - жовтень

«Фестиваль військової пісні» - жовтень

Театралізоване свято до дня працівника культури – листопад

Театральна вистава «Новорічна казка» - грудень-січень

 

 

 

 

 

1 500

 

 

4 000

4 000

 

1 000

4 500

 

2 000

1 000

 

 

2 000

 

2 000

 •  

 

 

2.

Відзначення державних свят та пам’ятних дат.

Згідно «Програми з відзначення державних і місцевих свят та заходів на території Біленьківської сільської ради у 2018 р»

 •  

 

 

3.

Організація та проведення виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

6 000

 •  
 •  
 •  

4.

Організація та проведення майстер-класів різного напряму:

 • Виготовлення ляльки-мотанки Масляна
 • Плетіння косичок
 • Основи макіяжу
 • Подарунок матусі
 • Великодня іграшка
 • Новорічна іграшка
 • Подарунок татусю

3 000

 •  
 •  
 •  

5.

Організація та проведення культурно-мистецьких заходів (патріотичні акції, флешмоби, перегляди фільмів та ін.)

3 000

 •  
 •  
 •  

Всього коштів

 34 000

ІV. Забезпечення діяльності бібліотечних установ

1.

Забезпечення передплати періодичних видань

12 000

 •  

 

 

2.

Планомірне поповнення книжкових фондів бібліотек, насамперед українською мовою:

Серія «Історія без цензури» 3 екз. по 10 шт

В.Нестайко «Усі пригоди в лісовій школі» комплект з 4 шт – 4 екз.

«Українські традиції» (Фоліо) – 4 екз.

«Ляльки-мотанки» (КСД) – 4екз.

«Історія України від Діда Свирида» 2 книги – 4 екз.

 

 

 

 

2 400

 

 

1 600

 

280

 

360

 

2 080

 •  

 

 

3.

Придбання 4 наборів для лялькового театру

2 500

 •  

 

 

4.

Здійснення поетапного забезпечення комп’ютерами  бібліотек

7 000

 

 •  

 

Всього коштів

28 220

V. Розвиток музейної справи. Охорона культурної та археологічної спадщини

1.

Поточний ремонт меморіального комплексу в с. Канівське

300

 •  

 

 

2.

Виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках

5 000

 •  

 

 

3.

Транспортні витрати на підвіз дітей до об’єктів туристичного та культурного значення

30 000

 •  
 •  
 •  

Всього коштів

35 300

Всього по рокам

 

152 520

 

 

Разом

 

 

 

На 2018 рік необхідна сума = 152 520 гривень, без урахування реконструкцій та ремонтів закладів культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь