Пошук

Громадське обговорення

Дата: 30.01.2018 15:01
Кількість переглядів: 759

До уваги жителів громади!

Біленьківська сільська рада Запорізького району Запорізької області виносить на обговорення проект програми „Безпечне село” Біленьківської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2018-2020 роки. Зауваження, пропозиції та доповнення приймаються до 06.02.2018 року на електронну адресу: bilenkivska.silrada@ukr.net або за адресою, с. Біленьке, вул. Центральна 4в, Запорізький район Запорізька область  

 

ПРОЕКТ

 

Додаток № ___

до рішення сільської ради

від _____ № _____

 

Програма   „Безпечне село”

Біленьківської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області

на 2018-2020 роки

 

І. Загальні положення

Програма  „БЕЗПЕЧНЕ СЕЛО” Біленьківської об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2018-2020 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про національну поліцію”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”,  Указу Президента „Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”,  з метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів,  захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності,  громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Біленьківської громади.

Питання  активізації участі населення у правоохоронній роботі, підтримки громадянами діяльності Національної поліції , залучення до цієї роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності постає дуже гостро у зв’язку з реформуванням старої системи органів внутрішніх справ та різкім збільшенням проявів злочинності в селах Біленьківської ОТГ протягом останнього періоду.

За нормативами  навантаження на одного  дільничного офіцера поліції має становити в сільській місцевості до 2,2 тис. жителів. На даний час  один дільничний офіцер поліції обслуговує  9 сіл с. Біленьке, с. Червонодніпровка, с. Канівське, с. Лисогірка,с. Біленьке Перше, с. Мар`ївка, с. Новосергіївка, с. Смоляне, с. Уділеньське.Загальна кількість населення в межах зони обслуговування  становить більше 10  тис. осіб, до того ж потрібно враховувати постійну міграцію населення у зв’язку з невеликою відстанню від м. Запоріжжя.

Такий стан справ знижує оперативність реагування на правопорушення, негативно впливає на рівень забезпечення громадського порядку та ефективності боротьби зі злочинністю. У зв’язку з цим широке залучення громадськості, профільних підприємств, організацій та установ різних форм власності до діяльності з охорони громадського порядку та протидії злочинності набуває першочергового значення.

Потребує активізації також інформаційно-роз’яснювальна робота, що проводиться серед населення, з метою доведення необхідності участі громадян в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

У цілому рівень участі громадян у правоохоронній роботі  є недостатнім. Такий стан справ зумовлений різними факторами. Одним з найболючіших питань у діяльності громадських формувань є низький рівень їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення, що не дозволяє повною мірою залучити громадян до відповідної роботи.

Враховуючи вищенаведене, виникає необхідність створення громадських формувань по охороні громадського порядку вселах та залучення до  роботи підприємств, організацій та установ різних форм власності, які  можуть виконувати цю роботу згідно своїх установчих документів.

ІІ. Мета і завдання програми

Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та населенням діяльності Національної поліції, спрямованої на підвищення загального рівня правопорядку в селах Біленьківської ОТГ, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, цілодобову охорону громадського порядку в селах, профілактичну роботу по попередженню злочинності та забезпеченні комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки на території ради.

Дана програма передбачає подальше посилення боротьби зі злочинністю,забезпечення громадського порядку,поліпшення профілактичної роботи, активізацію роботи громадських формувань з охорони громадського порядку з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина, надання допомоги у  фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні  юридичним особам, які  здійснюють повноваження в сфері  охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Основними завданнями Програми є:

 1. Підвищення рівня правової освіти населення з питань участі в правоохоронній діяльності;
 2. Активізація залучення різних категорій населення та об’єднань громадян до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;
 3. Створення громадських формувань з охорони порядку, в подальшому підвищення ефективності їх функціонування шляхом удосконалення  управління та розвитку організаційних структур;
 4. Поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності юридичних осіб, які займаються охороною громадського порядку, попередженням правопорушень та боротьбою зі злочинністю на території ради.
 5. Забезпечення широкого висвітлення діяльності населення, Національної поліції, профільних підприємств в охороні громадського порядку та профілактики злочинності в громаді.

 

 

ІІІ. Очікувані результати від виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • посилити взаємодію органів Національної поліції, органів місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території ради;
 • активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;
 • забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних офіцерів поліції, юридичних осіб, які здійснюють діяльність у цій сфері;
 • підвищити ефективність діяльності органів Національної поліції;
 • поліпшити стан правопорядку на території населених пунктів, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;
 • мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

IV .Заходи щодо реалізації програми

 1. Аналіз стану правопорядку на території Біленьківської ОТГ та визначення пріоритетних напрямів діяльності щодо запобіганням злочинним проявам.
 2. Визначення завдань для підприємства (організації, установи), яке буде здійснювати  охорону громадського порядку та завдання щодо реалізації даної програми.
 3. Для попередження та мінімізації кримінального впливу на неповнолітніх та молодь, посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, здійснення спільних оперативно-профілактичних операцій з протидії розповсюдженню наркотичних засобів у навчально-виховних та розважальних закладах.
 4. З метою належної протидії тяжким та особливо тяжким злочинам, незаконному обігу зброї та вибухівки, розшуку злочинців та осіб, причетних до цього, спільно зЗапорізьким районним відділенням поліціїДніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області  проведення спеціальних рейдів.
 5. Участь у перевірці Національною поліцією дотримання законодавства суб’єктами господарської та підприємницької діяльності, особливо у нічний час.
 6. Проведення оперативно профілактичних операцій з метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності й безпритульності, а також виявлення і притягнення до відповідальності дорослих осіб, які негативно впливають на виховання дітей, втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, наркоманію, проституцію, жебрацтво тощо.
 7. З метою координації дій забезпечення обміну інформацією щодо скоєння правопорушень з боку неповнолітніх з виконавчим комітетом Біленьківської сільської ради.
 8. Сприяння створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ї, які б виключали негативне побутове оточення та насильство в сім’ї. Притягнення до відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини згідно чинного законодавства.
 9. Проведення операцій щодо виявлення дітей, які жебракують, чинять правопорушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих.
 10. З метою формування у населення позитивної громадської думки висвітлення на офіційному сайті сільської ради інформації про роботу працівників поліції,  громадських формувань, інших підприємств,   які приймають участь в реалізації заходів даної програми.
 11. З метою профілактики злочинності в підлітковому та молодіжному середовищі аналіз стану та ефективності залучення підлітків та молоді до масових занять фізичною культурою та спортом, проведення систематичних змагань, інших фізкультурно-оздоровчих заходів та здійснювати скоординований план дій щодо активізації спортивно-масової роботи серед молоді за місцем проживання, навчання, праці.
 12. Розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, особливо у нічний час, сприяння суворому дотриманню графіків роботи закладів, які працюють у вечірній та нічний час ( кафе, бари, ресторани).
 13. З метою вирішення комплексу завдань з попередження правопорушень, їх фіксації, миттєвого реагування на злочини – подальше розширення системи відеоспостереження, об’єднання всіх засобів відеофіксації в єдину глобальну систему централізованого відеоспостереження «Безпечне село».

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Заходи програми виконуються посадовими особами органу місцевогосамоврядування, працівниками Запорізького районного відділення поліціїДніпровського відділу поліціїГУНП в Запорізькій області  спільно з громадськими організаціями, формуваннями та профільними  підприємствами.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевого бюджету та інших передбачених законодавством  джерел.

Для створення системи  централізованого відеоспостереження „Безпечне село” необхідно передбачити в місцевому бюджеті кошти на придбання додаткових засобів спостереження, їх встановлення та обслуговування.

Також передбачається фінансування підприємств, які надають послуги у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, матеріально-фінансова підтримка громадських формувань та об’єднань.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми на 2018-2020 роки, становить:    ______________  тис. грн.: в тому числі :

________тис.грн. – створення системи централізованого відеоспостереження „Безпечне село” (придбання, встановлення засобів спостереження та ін.),

_________ тис. грн. – обслуговування централізованого відеоспостереження ,

__________ тис. грн. – оплата послуг підприємства у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку.

 

№ п/п

Призначення коштів

 

Фінансування програми  по роках

2018

2019

2020

 

 

1

створення системи централізованого відеоспостереження

     

 

 

2

обслуговування централізованого відеоспостереження

     

 

 

3

оплата послуг підприємства у сфері забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку

     

4

Всього

     

 При необхідності фінансування додаткових заходів Програми  видатки можуть бути збільшені відповідно до потреб.

VІ. Система управління та контролю ходу виконання Програми

Координація та контроль виконання заходів Програми здійснюється Біленьківською сільською радою. Управління бюджетними коштами здійснює розпорядник коштів.

         Учасники Програми – виконавчий комітет сільської ради, представники органів Національної поліції, профільних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері охорони безпеки, громадські організації звітуються про виконання Програми та витрачання коштів на її фінансування не рідше одного разу на рік.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 С.І.Зачепило

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь