Пошук

Звіт про виконання бюджету за І квартал 2021

Дата: 19.04.2021 15:48
Кількість переглядів: 418

Фото без опису

    Бюджет Біленьківської сільської ради за 1 квартал 2021 року при плані                    16 863 123,00  грн. фактично отримано 17 063 915,04  грн.  або 101,19 %, в тому числі  власних надходжень при плані 8 168 533,00 грн. фактично отримано 8 369 325,04 грн.  або 102,46%.

     Перевиконання доходної частини бюджету за 1 квартал 2021 року було  по таким показникам:

- 11010500 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 205 000,00 грн. фактично надійшло 1 351 605,81 грн. або 659,32%;

- 11020200 податок на прибуток підприємств при плані 2 000,00 грн. фактично надійшло 27 114,00 грн. або 1 355,70%;

- 13010200 рентна плата за спеціальне  використання лісових ресурсів при плані 1 400,00 грн. фактично надійшло 1 523,16 грн. або 108,80%;

- 14021900 пальне при плані 13 700,00 грн. фактично надійшло 25 680,44 грн. або 187,45%;

- 14031900 пальне при плані 41 500,00 грн. фактично надійшло 86 521,32 грн. або 208,49 %;

- 14040000 акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання, роздрібної торгівлі підакцизних товарів при плані 129 000,00  грн. фактично надійшло 145 119,00 грн. або 112,50%;

-18010100 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є  власниками об'єктів житлової нерухомості при плані 200,00 грн. фактично надійшло 1 097,33 грн. 548,67%;

-18010200 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є  власниками об'єктів житлової нерухомості при плані 1 400,00 грн. фактично надійшло 6 708,89 грн.  або 479,21%;

- 18010700 земельний податок з фізичних осіб при плані  2 000,00 грн. фактично надійшло 4 542,90 грн.  або 227,15%;

- 18011000 транспортний податок з фізичних осіб при плані 0,00 грн. фактично надійшло 25 000,00 грн.;

- 18011100 транспортний податок з юридичних осіб при плані 0,00 грн. фактично надійшло 8 350,00 грн.;

- 18050300 єдиний податок з юридичних осіб при плані 15 000,00 грн. фактично надійшло 40 827,61 грн. або 272,18%;

- 18050400 єдиний податок з фізичних осіб при плані 1 049 100,00 грн. фактично надійшло 1 115 663,21 грн. або 106,34%;

- 18050500 єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків при плані   543 700,00 грн. фактично надійшло 696 435,22 або 128,09%;

- 21081100 адміністративні штрафи та інші збори при плані 300,00 грн. фактично надійшло 510,00 грн. або 170,00% ;

- 22010300 адміністративний збір за проведення державної реєстрації при плані 200,00 грн. фактично надійшло 2 130,00 грн. або 1 065%;

- 22012600 адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при плані 10 500,00 грн. фактично надійшло 28 610,00 грн. або 272,48%;

- 22090400 державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України при плані 420 ,00грн. фактично надійшло 714,00 грн. або 170%.

 

 

     Невиконання доходної частини бюджету за 1 квартал 2021 року  було по таким показникам:

- 11010100 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати при плані 3 606 723,00 грн. фактично надійшло 2 907 273,63   грн. або 80,61%;

- 11010200 податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами при плані 650 000,00 грн. фактично надійшло 613 114,28 грн. або 94,33%;

- 11010400 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата при плані 600 000,00  грн. фактично надійшло 382 740,11 грн. або 63,79%;

- 13040100 рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення при плані  350 000,00 грн. фактично надійшло      100 000,00 грн. або 28,57%;

-18010300 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 11 400,00 фактично надійшло 5 779,53 або 50,70%;

-18010400 податок на нерухоме майно, відміненне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості при плані 205 500,00 грн. фактично надійшло 194 878,05 грн.  або 94,83%;

- 18010500 земельний податок з юридичних осіб при плані  127 000,00 грн. фактично надійшло 36 715,61 грн. або  28,91%;

- 18010600 орендна плата з юридичних осіб при плані 530 400,00 грн. фактично надійшло  525 763,62 грн. або 99,13% ;

- 18010900 орендна плата з фізичних осіб при плані 63 000,00 грн. фактично надійшло 29 845,15 грн. або 47,37%;

- 22012500 плата за надання інших адміністративних послуг при плані 1 700,00 грн. фактично надійшло  1 373,80 грн. або 80,81%;

- 22090100 державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування при плані 4 100,00 грн. фактично надійшло 3 388,37 грн. або 82,64%;

- 24060300 інші надходження при плані 900,00 грн. фактично надійшло 1 800,00 грн.  або 200,00%;

31010200 кошти від реалізації безхазяйного майна при плані 2 300,00 грн. фактично надійшло  300,00 грн. або 13,04%.

 

     Міжбюджетні трансферти  за 1 квартал 2021 року  при плані 8 694 590,00  грн. фактично надійшло 8 694 590,00 грн. або 100,00 %, а саме:

       Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 5 899 100,00 грн. фактично надійшло 5 899 100,00 грн. або 100%;

    Базова дотація при плані 2 152 500,00 грн. фактично надійшло 2 152 500,00 грн. або 100%;

        Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані  113 388,00 грн. фактично надійшло 113 388,00 грн. або 100,00%;

         Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 210 530,00 грн. фактично надійшло 210 530,00 грн. або 100,00%;

            Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету при плані 319 072,00 грн. фактично надійшло 319 072,00 грн. або 100%;

 

    Видаткова частина бюджету за 1 квартал 2021  року  при плані 19 127 251,00  грн. касові видатки  16 501 729,65 грн. або 86,27%, а саме:

01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» при плані 2 268 111,00 грн. касові видатки 2 154 522,98 грн. або 94,99% ;

01110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних громадах» при плані 516 100,00 грн. касові видатки 387 027,96 грн. або 74,99%;

0111010 «Надання дошкільної освіти» при плані 2 006 864,00 грн. касові видатки 1 869 969,39 грн. або 93,18%;

0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» при плані 3 528 405,00 грн. касові видатки 3 136 905,58 грн. або 88,90%;

0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» при плані 5 899 100,00 грн. касові видатки 5 687 147,81 грн. або 96,41%;

0111061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» при плані 852 690,00 грн. касові видатки 48 111,00 або 5,64%;

0111080  «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» при плані 411 603,00 грн. касові видатки 392 483,96 грн. або 95,35%;

0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» при плані 8 000,00  касові видатки 1 810,00 грн. або 22,63%;

0611151  «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» при плані 43 676,00 грн.  касові видатки 32 433,09 грн. або 74,26%;

0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при плані 210 530,00 грн. касові видатки 204 296,28 грн. або 97,04%;

01111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при плані 113 388,00 грн. касові видатки 80 037,53 грн. або 70,59%;

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» при плані 1 476 848,00 грн. касові видатки  1 339 730,55 грн. або 90,72%;

0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» при плані 116 377,00 грн. касові видатки 88 690,41 грн. або 76,21%;

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» при плані 48 865,00 грн. касові видатки 17 376,40 грн. або 35,65%;

0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» при плані 979 218,00 грн. касові видатки 844 523,61 грн. або 86,24%;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» при плані 404 904,00 грн. касові видатки 198 589,50 або 49,05%;

0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» при плані 102 572,00 грн. касові видатки 40 654,40 грн. або 17,62%;

0118710 «Резервний фонд місцевого бюджету» при плані 50 000,00 грн. касові видатки 0,00 грн.;

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» при плані 90 000,00 грн. касові видатки 0,00 грн.

 

Заробітна плата за 1 квартал 2021 року виплачена повністю, заборгованості немає.

Проплата за енергоносії здійснена в повному об'ємі, заборгованості немає.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь