Пошук

ПРАВО ДИТИНИ НА СІМ’Ю. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ.

Дата: 30.03.2023 13:45
Кількість переглядів: 388

Фото без опису

 


Право жити та виховуватись в сім’ї кожна дитини має від народження та в силу народження.
Дитячий будинок сімейного типу реалізовує право дитини, яка втратила сім’ю, жити, зростати в сім’ї та мати все необхідне для повноцінного розвитку особистості в умовах особливої атмосфери сімейного затишку, уваги та догляду.

ЩО ТАКЕ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ ⁉️ 

ДБСТ - це одна із форм сімейного виховання.
ДБСТ - це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5️⃣ дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Загальна кількість дітей (власних та вихованців) у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 1️⃣0️⃣ осіб.

ВИХОВАНЦІ ДБСТ. ХТО ВОНИ⁉️

Вихованцями є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Дитина може бути влаштована до ДБСТ за умови встановлення їй відповідного статусу.

👆 Обов’язковою умовою влаштування до ДБСТ є згода дитини, якщо вона досягла відповідного віку й такого рівня розвитку, що може її висловити.

За вихованцями зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає збереження усіх державних гарантій.

Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду.

ХТО МОЖЕ СТАТИ БАТЬКАМИ-ВИХОВАТЕЛЯМИ ⁉️

Особистість батьків-вихователів справляє вирішальний вплив на дитину, їхня поведінка є наочним і доступним зразком для наслідування, домінуючим фактором формування свідомості вихованців.
Саме тому до батьків-вихователів та до членів їх родин встановлені правові обмеження, які обумовлені, в першу чергу, інтересами дітей з метою захисту їх від «недобросовісних» осіб, здатних погіршити і без того тяжке життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

✅ Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи, ЗА ВИНЯТКОМ:
🔻осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
🔻 осіб, позбавлених батьківських прав;
🔻 осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
🔻осіб, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
🔻 осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
🔻 осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
🔻 осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
🔻 осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
🔻 осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

👆 Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про створення ДБСТ не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

КУДИ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ ⁉️

📱 Офлайн – до служби у справах дітей районної військової адміністрації, міської ради за місцем проживання осіб, які бажають влаштувати в свою сім’ю дітей.


✍️ Онлайн - https://diia.gov.ua/services/prijomni-batki-batki-vihovateli-reyestraciya-kandidatom

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ⁉️

1️⃣Заяву про бажання створити ДБСТ.
Від подружжя, яке бажає створити ДБСТ, подається спільна заява, підписана кожним з подружжя.

2️⃣До заяви обов’язково додаються такі документи:
▪️ копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
▪️️ копія картки платника податків або документ, що підтверджує відмову від податкового номера (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від нього);
▪️ копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
▪️ довідка про заробітну плату за останні шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.
▪️ копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
▪️ висновок про стан здоров’я заявників;
▪️ довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника;
▪️ документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням ;
▪️ довідка про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
▪️ довідка про реєстрацію місця проживання заявників та членів сім’ї, які проживають разом на спільній житловій площі;
▪️ довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
▪️ письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявниками.

👆 Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДБСТ ⁉️

Рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ приймається 👉 районною військовою адміністрацією/ виконавчим органом міської ради на підставі 👉 висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення та 👉 з урахуванням рекомендацій центру соціальних служб (за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

🔔 З інформацією про навчання батьків-вихователів можна ознайомитись на сторінці Запорізький обласний центр соціальних служб.

На підставі прийнятого рішення про створення та забезпечення функціонування ДБСТ між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення, укладається 👉 договір про організацію діяльності ДБСТ.


ЯКУ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ОТРИМУЮТЬ ДБСТ ⁉️

✔️ Державна соціальна допомога на дітей.
Надається на дитину у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (наразі 2 272 грн - для дітей до 6 років, 2 833 грн - для дітей від 6 до 18 років).

Особам, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, державна соціальна допомога призначається незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти, до досягнення ними 23-річного віку.

✔️ Державне грошове забезпечення.
Встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи (наразі 2684 грн) на кожного вихованця і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

✔️ Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів.

ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В ДБСТ ⁉️

Вихованці можуть перебувати в ДБСТ до досягнення 1️⃣8️⃣-річного віку або до закінчення навчання у профтехнічних чи вищих навчальних закладах.

Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, можуть продовжити проживати та виховуватися у ДБСТ до досягнення 2️⃣3️⃣-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти.

‼️ Влаштування дітей у ДБСТ проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів: щоб на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку, вихованці вже вибули дитячого будинку сімейного типу.
У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.
В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

🔔 ВАЖЛИВО
Батьки-вихователі мають сприяти праву вихованців на усиновлення.
Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування такого ДБСТ. 
Водночас, батьки-вихователі мають пріоритетне перед іншими право на усиновлення.

😃 Сподіваємось, що інформація корисна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь